ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ"
 
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και σε συμμόρφωση με τις πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, περί μη συνάθροισης σε κλειστούς χώρους και ακύρωσης όλων των συνεδριακών εκδηλώσεων στην επικράτεια για 4 εβδομάδες, ακυρώνονται όλα τα προγραμματισμένα δια ζώσης σεμινάρια και όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΕΕ, μέχρι νεωτέρας. Ως εκ τούτου ακυρώνεται και το σεμινάριο που είχαμε προγραμματίσει στο Ηράκλειο, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαρτίου με θέμα: " Κατάρτιση προϋπολογισμού".

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στον Περιφερειάρχη 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος πραγματοποίησε επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη. Ο Προέδρος του ΟΕΕΤΑΚ κ. Καρτέρης αφού ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την συμβολή του στην διοργάνωση των Εκδηλώσεων Οικονομικής Σκέψης και του Jobdays, πρότεινε την ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη της κρητικής οικονομίας. 

Διαβάστε περισσότερα...
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην κατάρτιση & πιστοποίηση

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος:

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα» με κωδικό ΟΠΣ 5002368, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6063/838/Α3/16-11-2017 (ΑΔΑ:66Ε0465ΧΙ8-ΣΝΔ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης στο ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 5579/Β3/1291/17-09-2018 (ΑΔΑ: 6ΤΒΙ465ΧΙ8-ΩΩΕ). Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και την Ελλάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ .

 

 

 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 13 - 16 από 114

Support & Maintenance by