ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με μεγάλη συμμετοχή μελών και λογιστών – φοροτεχνικών πραγματοποιήθηκαν από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης δύο ιδιαίτερα επίκαιρα φορολογικά σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο στις 28 & 29 Απριλίου με θέμα:
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016».

Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Μιχελινάκης Βαγγέλης - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Λογιστής – Φοροτεχνικός.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν όσον αφορά τα Φυσικά Πρόσωπα οι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισόδημα που αποκτούν στο εξωτερικό - η διαδικασία πίστωσης φόρου - οι εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρηματικής δραστηριότητας, το εισόδημα από ακίνητα – εκπτώσεις δαπανών, η περίπτωση της ιδιόχρησης κ.α. Τέλος για τα Νομικά Πρόσωπα αναλύθηκαν τα ειδικά θέματα έκπτωσης δαπανών, ο χειρισμός μόνιμων και προσωρινών διαφορών λογιστικής – φορολογικής βάσης, οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Ν. 2238/1994, τα διανεμόμενα κέρδη - αποθεματικά και ο τρόπος φορολόγησης.
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τη συμμετοχή αρκετών μελών και λογιστών – φοροτεχνικών πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα :«ΕΛΠ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και εισηγητή τον κ. Μιχελινάκη Βαγγέλη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν τα παρακάτω:
Λογιστικές και Φορολογικές Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, Απομείωση Αξίας Παγίου – Λογιστικός Χειρισμός, Απογραφή Αποθεμάτων – Δυνατότητες Απαλλαγής – Επιμέτρηση Αποθεμάτων, Απομείωση Αξίας Αποθεμάτων στη Λογιστική και τη Φορολογία, Επισφαλείς Απαιτήσεις από Πελάτες, Ζημία από Διαγραφή Απαιτήσεων στη Λογιστική και στη Φορολογία, Εφαρμογή της Αρχής του Δεδουλευμένου, Κατάρτιση Φορολογικής Βάσης και Διαφόρων ΛΒ – ΦΒ στους Λογαριασμούς Ισολογισμού, Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Είδος (Β.2.1) και Κατά Λειτουργία (Β.2.2), Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων (Β.6), Ισολογισμός πολύ Μικρών Οντοτήτων (Β.5), τα Υπόλοιπα Αρχεία Τέλους Χρήσης, Λογιστικές Εγγραφές Διανομής Κερδών, Μεταφορά Δεδομένων στις Φορολογικές Δηλώσεις.
Έγινε επίσης αναφορά  στο κλείσιμο χρήσης πολύ μικρής οντότητας, μικρής οντότητας, ατομικής επιχείρησης και ΟΕ.
Τέλος, ο εισηγητής απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων των συμμετεχόντων.
Διαβάστε περισσότερα...
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση ΟΕΕΤΑΚ
με Αντιδημάρχους κ. κ. Βαρδαβά Κωνσταντίνο και Καναβάκη Μαρία.Συνάντηση με τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ηρακλείου Κώστα Βαρδαβά (Διοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισμού – Νέας Γενιάς – ΚΕΠ) και Μαρία Καναβάκη (Κοινωνικής Πολιτικής – Εποπτείας - Κοινωνικών Δομών – Μετανάστευσης – ΚΕΣΑΝ) είχαν ο πρόεδρος του ΟΕΕΤΑΚ Γιώργος Σισαμάκης, ο γενικός γραμματέας Σταύρος Καρτέρης, η Οικονομικός Επόπτης Μαρία Κυπριωτάκη  και τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης Γιώργος Μαυράκης και Νίκος Μαυροματάκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και σε συνέχεια της επίσκεψης του Δ.Σ. στο Δήμαρχο κ. Βασίλη Λαμπρινό, προκειμένου να δρομολογηθούν τα θέματα που αρχικά είχαν συζητηθεί .
Διαβάστε περισσότερα...
 
<< Αρχική < Προηγ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμ. > Τελευταία >>

Αποτελέσματα 33 - 36 από 101

Support & Maintenance by