ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. (0108) PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): 1/7/2004 - 31/8/2004
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.Β.Ε.
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Γραφικές Τέχνες
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Λογιστικές εργασίες, Μισθοδοσία, Ταμείο, Αρχειοθέτηση
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Βοηθός Λογιστή
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): 2005 - 2007
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην \"Οικονομική Θεωρία & Πολιτική\"
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην \"Οικονομική Θεωρία & Πολιτική\"
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 2001 - 2005
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------
Κάτοχος Proficiency of English - University of Michigan
Μέλος του Οικονομικού επιμελητηρίου Ελλάδος
Άδεια Άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
Κάτοχος ECDL - Word, Excel, Internet
Καλή γνώση - Windows, PowerPoint, Mathematica, E-views

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
---------------
Γλώσσα: Αγγλικά
Ικανότητα Ανάγνωσης: Εξαιρετικό
Ικανότητα Γραφής: Εξαιρετικό
Ικανότητα Ομιλίας: Εξαιρετικό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by