ΜΗΝΑΣ Π. (0122) PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2006-ΜΑΙΟΣ 2007
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: ΑΤΕ BANK ,ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΒΑΝΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Υπεύθυνος αρχειοθέτησης, υπεύθυνος ενημέρωσης λογαριασμών πελατών, αναπληρωτής υπεύθυνου ενημέρωσης πελατών χρηματιστηρίου, υπεύθυνος έκδοσης καρτών ταμιευτηρίου, υπεύθυνος αποδέσμευσης επιδοτήσεων (Δ.Ε.Ε.) .

Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): Νοέμβρης 2005-Μάρτιος 2006
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: Τζιμπιμπάκης Γεώργιος, ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Πλήρης διαχείριση περιπτέρου 
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Υπεύθυνος πωλήσεων , παραγγελίες ελλείψεων, πληρωμές προμηθευτών, υπεύθυνος 
προγράμματος βάρδιας.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): Μάιος 2004-Σεπτέμβριο 2004
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: ΜΑΚRO HELLAS
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Ταμειολογιστής-TELLER
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Ταμείο, έκδοση τιμολογίων, εξυπηρέτηση πελατών
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): Δεκέμβριος 2003- Απρίλιος 2004
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: ΥΔΡΟΦΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε., ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Υπάλληλος γραφείου
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Γραμματειακή, ταμειακή και τηλεφωνική υποστήριξη της επιχείρησης , οργάνωση και αρχειοθέτηση των στοιχείων.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): ΙΟΥΝΙΟΣ 2000- ΜΑΙΟΣ 2008 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Α.Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: ΠΤΥΧΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------
Έχω εργαστεί ως β. ψυκτικού για 7 μήνες, ως εγκαταστάτη δικτύων Η/Υ σε δημοσιά σχολεία 
για 6 μήνες και ως τεχνικός Η/Υ για 8 μήνες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
1.Έχω πτυχίο ECDL (Microsoft office: i)word, ii)excel, iii)internet)
2.Βεβαίωση-πιστοποίηση του Α.Τ.Ε.Ι. Λογιστικής ότι έχω διδαχθεί τα παρακάτω 
Επίπεδα Η/Υ: Αυτοματισμός γραφείου, Επεξεργασία κειμένων και πινάκων, Εφαρμογή Πληροφορικής στη διοίκηση, Μηχανογραφημένη λογιστική( εφαρμογές λογισμικών πακέτων στη λογιστική σε Η/Υ )
3.EUROFASMA
4.Λειτουργικά προγράμματα Windows 98, 2000, XP, VISTA.

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
---------------
Γλώσσα: ΑΓΓΛΙΚΑ
Ικανότητα Ανάγνωσης: Εξαιρετικό
Ικανότητα Γραφής: Καλό
Ικανότητα Ομιλίας: Καλό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: i)ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ii)ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ(διευθέτηση και τρόποι λύσεις των προβλημάτων του προσωπικού στο χώρο εργασίας, iii)Επιχειρηματικές εφαρμογές στο internet.
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (Β΄) και Δίπλωμα Μοτό

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by