ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Ηράκλειο 09/07/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013.

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη διαδικασία υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 – 2013» απέστειλε το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών κ. Παπαθανασίου Ιωάννη και στους αρμόδιους φορείς. 
Συγκεκριμένα στην επιστολή αναφέρονται τα εξής :  

Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως γνωρίζετε οι Τράπεζες συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ). Δυστυχώς τα πιστωτικά ιδρύματα αντί να περιορίσουν το ρόλο τους στην ενημέρωσης των υποψήφιων επενδυτών, στην παραλαβή των προτάσεων, στην αξιολόγηση τους, στον έλεγχο των επενδύσεων και στην καταβολή των επιχορηγήσεων, έχουν ξεκινήσει έναν άνευ προηγουμένου αγώνα για την καταστρατήγηση της αξιοπιστίας και διαφάνειας της εν λόγω διαδικασίας.

Ειδικότερα, κατά παράβαση κάθε έννοιας δεοντολογίας, ισότιμης αντιμετώπισης, αντικειμενικής αξιολόγησης, υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας, αρχών των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει σε πρώτη προτεραιότητα, οι Τράπεζες έχουν προβεί σε μία έντονη διαφημιστική εκστρατεία με την οποία ενημερώνουν τους υποψήφιους επενδυτές ότι αναλαμβάνουν δωρεάν την σύνταξη των προτάσεων. Παράλληλα παρατηρείται το φαινόμενο να καθοδηγούν τους επενδυτές σε συγκεκριμένα μελετητικά γραφεία που συνεργάζονται.

Τα όσα διαδραματίζονται μας βρίσκουν θεσμικά αντίθετους, καθώς οι ρόλοι δεν είναι πλέον διακριτοί, με αποτέλεσμα τα καταργείται κάθε έννοια δεοντολογίας. Σας καλούμε να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε τα Πιστωτικά Ιδρύματα να συμμορφωθούν στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλλασόμεθα να προσφύγουμε στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δικαστικές και Εποπτικές Αρχές (Εθνικές και Κοινοτικές) ζητώντας την παρέμβαση τους για την τήρηση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας.

Επειδή πιστεύουμε ότι και εσείς θέτετε ως βασικές προτεραιότητες, την ανάγκη ύπαρξης υγιούς ανταγωνισμού, τον διακριτό ρόλο των εμπλεκομένων στην συγκεκριμένη διαδικασία μερών, καθώς και την πιστή εφαρμογή των κανόνων υλοποίησης των Κοινοτικών Προγραμμάτων, σας καλούμε να γίνετε άμεσα και έμπρακτα αρωγός στην προσπάθεια μας. 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by