ΑΓΓΕΛΙΚΗ Δ.(0138) PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): 20/10/2008-27/10/2009
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Εμπορία και Υποστήριξη Η/Y
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Καταχώρηση παραστατικών, έκδοση τιμολογίων, γραμματειακή υποστήριξη του υπευθύνου, αρχειοθέτηση, προετοιμασία προσφορών και διεκπεραίωση παραγγελιών, εισπράξεις ― πληρωμές, συλλογή δικαιολογητικών, προετοιμασία φακέλων και υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα επιδοτήσεων, έλεγχος εργασιών υπαλλήλων της επιχείρησης.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Υπάλληλος τιμολόγησης και γραμματέας 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 01/06/2007-25/07/2008
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Διεθνείς Μεταφορές
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Γραμματειακή υποστήριξη του Διευθύνοντος Συμβούλου και των στελεχών της εταιρείας, διαχείρηση εισερχόμενων κλήσεων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, σύνταξη επιστολών & κειμένων, επικοινωνία με πελάτες/εξωτερικούς συνεργάτες/ανταποκριτές, επικοινωνία με όλα τα τμήματα της εταιρείας για συλλογή στοιχείων, αρχειοθέτηση & έλεγχος τιμολογίων, πιστωτικός έλεγχος πελατών – προμηθευτών (εισπράξεις – πληρωμές) και διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Ececutive Secretary & Accounts Controller
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 22/02/2007-20/05/2007
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας υποψήφιων πελατών.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Credit Agent στο τμήμα Credit Initiation
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 11/07/2005-31/08/2005
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Ξενοδοχείο
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Πρακτική εξάσκηση στο Τμήμα Αγορών/Προμηθειών. Συγγραφή συμβολαίων και εγγράφων για διαγωνισμό προΐόντων & υπηρεσιών, αποστολή μέσω fax παραγγελιών, ανάλυση προσφορών σε όλη τη γκάμα των ειδών, διαπραγμάτευση τιμών με προμηθευτές, εκπαίδευση θεωρητική & πρακτική σε όλο το φάσμα του κύκλου αγορών, χρήση F & B Fidelio (λειτουργικό σύστημα αγορών του ξενοδοχείου), αρχειοθέτηση.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Purchase Agent
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 25/08/2004-31/09/2004
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Παροχή υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Καθήκοντα: Τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΙΚΑ.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Εξυπηρέτηση πελατών
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): 10/2001-02/2006
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Πειραιά
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Διοίκηση Προσωπικού, Στατιστική, Χρηματοοικονομική.
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 1998-2001
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: 1ο Ενιαίο Λύκειο Κορίνθου 
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Γενική εκπαίδευση
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Απολυτήριο Λυκείου
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου παρακολούθησα τα εξής σεμινάρια:
18 – 22 Απριλίου 2005: “Managing Business Today” από τη Value Delivery

25 Νοεμβρίου 2003: “Η Διεθνοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας” από το Σύλλογο Φοιτητών S.I.B. (Students In International Business)

22 Ιανουαρίου 2003: “Νέοι – Επιχειρηματικότητα & Ε Business” από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

6 Δεκεμβρίου 2002: “2004 : Μια πρόκληση για το Μάρκετινγκ” από την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
Γνώση προγραμμάτων Windows, MS Office, Fidelio, Τειρεσίας , Apollon (πρόγραμμα διαμεταφοράς), SBA & Internet 

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
---------------
Γλώσσα: Αγγλικά
Ικανότητα Ανάγνωσης: Καλό
Ικανότητα Γραφής: Καλό
Ικανότητα Ομιλίας: Καλό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by