Συνδρομές Μελών PDF Εκτύπωση E-mail
Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. υποχρεούνται σε ετήσια συνδρομή.

Οι συνδρομές καταβάλλονται σε όλα τα καταστήματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα, 2ος όροφος, και στα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα).

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με τους ακόλουθους τρόπους:

  1.  Με γραμμάτιο είσπραξης για Ν.Π.Δ.Δ. στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ο αριθμός λογαριασμού, στον οποίο θα κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό, είναι 546004-26/040. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν στο γραμμάτιο είσπραξης το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου Μέλους του Ο.Ε.Ε.
  2. Με ταχυδρομική επιταγή, που θα αποσταλεί στη διεύθυνση του Ο.Ε.Ε. (Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στην ταχυδρομική επιταγή το ονοματεπώνυμο τους και τον Αριθμό Μητρώου Μέλους του Ο.Ε.Ε. Η απόδειξη είσπραξης του ποσού της συνδρομής αποστέλεται στα μέλη αμέσως μετά την παραλαβή της ταχυδρομικής επιταγής.
  3. Με παρακράτηση από το μισθό του μέλους. Η περίπτωση αυτή αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών του Δημοσίου, Τραπεζών κλπ, εφόσον ο φορέας στον οποίο εργάζονται εμφανίζεται στον κατάλογο, που διαθέτει το Οικονομικό Επιμελητήριο. Για να γίνει αποδεκτή η αυτόματη πληρωμή των συνδρομών με παρακράτηση πρέπει το μέλος, κατά ή μετά την εγγραφή του, να συμπληρώσει και να υπογράψει σχετική δήλωση. Η παρακράτηση γίνεται ανά εξάμηνο. Η παρακράτηση των συνδρομών από το μισθό του μέλους ξεκινά την 1 Ιανουαρίου του επομένου, από εκείνο της υποβολής της αίτησης παρακράτησης έτους, και εφόσον αυτή υπεβλήθη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η παρακράτηση ξεκινά την 1η Ιανουαρίου του μεθεπόμενου έτους. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη, που υποβάλουν αίτηση παρακράτησης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τότε ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Οι ετήσιες συνδρομές που καταβάλλουν τα μέλη του Ο.Ε.Ε. είναι οι εξής:


Έτος

Τακτική Ετήσια Συνδρομή

Τακτική Ετήσια Συνδρομή για τα 5 πρώτα χρόνια από την κτήση του πτυχίου*

1984-1992

4,40 €

2,20 €

1993-1997

8,80 €

4,40 €

1998 μέχρι σήμερα

15,00 €

7,50 €* Στον υπολογισμό των 5 ετών συμπεριλαμβάνεται και το έτος κτήσης του πτυχίου

Κατά την εγγραφή τους τα υποψήφια μέλη καταβάλλουν το ποσό του 1,50 ΕΥΡΩ εφάπαξ ως δικαίωμα εγγραφής.

Τα ποσά, που αφορούν στις συνδρομές και το δικαίωμα εγγραφής ορίζονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. και μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 

Support & Maintenance by