ΜΑΡΙΑ Μ.(0153) PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

Ημερομηνίες (από - έως): 22/10/2007-31/03/2010
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Οικονομικό Τμήμα
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Καταχώρηση τιμολογίων, έκδοση ενταλμάτων αγοράς και πληρωμής, διαχείριση προϋπολογισμού, διοργάνωση συνεδρίων και επαγγελματικών ταξιδίων, αρχειοθέτηση, πρωτόκολλο, αλληλογραφία
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Υπάλληλος Διοίκησης - Βοηθός Λογιστή
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 01/01/2008-σήμερα
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Διεύθυνση
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Σύναψη συμβολαίων με τουριστικά γραφεία, δημόσιες σχέσεις, έλεγχος τιμολογίων
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Contract Manager
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 02/2007-06/2007
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Διδασκαλία
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Λογιστικά Φύλλα 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Εκπαιδευτικός με ωριαία αντιμισθία
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 02/2010-06/2010
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Διδασκαλία
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Γενική Λογιστική ΙΙ
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Εκπαιδευτικός με ωριαία αντιμισθία
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 
Ημερομηνίες (από - έως): 09/2006-09/2007
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Portsmouth
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Χρηματοοικονομικό Τμήμα
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: MSc Οικονομική των Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική, Τραπεζική
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 09/2001-09/2005
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Οικονομικών Επιστημών Βαθμός Πτυχίου 7,15
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Οικονομική Επιστήμη 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 2005
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Σεμινάριο Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Πιστοποιητικό παρακολούθησης σεμιναρίου μηχανογραφημένης Λογιστικής
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 09/1998-09/2001
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: 1ο Ενιαίο Λύκειο Ηρακλείου
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Γενικές Γνώσεις, Βαθμός Απολυτηρίου 17,8
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Απολυτήριο Λυκείου (17,8)
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητα, επαγγελματισμός,  υψηλή αίσθηση καθήκοντος, ικανότητα διεκπεραίωσης καθηκόντων εντός προκαθορισμένων χρονικών ορίων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Κάτοχος διπλώματος ECDL (Windows, Word, Excel, Internet-Outlook, Powerpoint), Σύστημα ERP: SI2, Abac, Incadea, Λογιστικό Σύστημα: Κεφάλαιο, Στατιστικά Πακέτα, SPSS, EViews, Minitab

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γλώσσα: Αγγλικά
Ικανότητα Ανάγνωσης: Εξαιρετικό
Ικανότητα Γραφής: Εξαιρετικό
Ικανότητα Ομιλίας: Εξαιρετικό
_________________________________________________________________________
Γλώσσα: Γερμανικά
Ικανότητα Ανάγνωσης: Καλό
Ικανότητα Γραφής: Καλό
Ικανότητα Ομιλίας: Καλό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστατικές Επιστολές από προηγούμενους εργοδότες

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by