ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ. (0155) PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): 04/2008 - Σήμερα
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη:
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Οργάνωση Οικονομικού - Λογιστικού Τμήματος, Παρουσίαση μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων, Εταιρικό Προφίλ, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Αναπτυξιακοί Νόμοι & Επιδοτήσεις, Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων & Επενδυτικών Προτάσεων Συνεργασίας, Δάνεια, Τράπεζες.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Οικονομικός Σύμβουλος - Λογιστής
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 11/2007 – 03/2008
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη:
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Λογιστής Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Υπεύθυνος Προσωπικού & Εργασιακών Σχέσεων, Περιγραφή Θέσεων Εργασίας, Εκπαίδευση & Αξιολόγηση Προσωπικού, Μισθοδοσία, Ασφαλιστικά Ταμεία.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Λογιστής – Στέλεχος Διοικητικού Τμήματος
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 02/2006 – 06/2007
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη :
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας. Οργάνωση Τμήματος Προσωπικού & Ανάπτυξη προγραμμάτων μισθοδοσίας- ωρομέτρησης-διαχείρισης προσωπικού.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Λογιστής -Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 11/2000 – 02/2006 (06/2004-02/2006)
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη:
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) & ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΩΝ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Καταχώρηση τιμολογίων δαπανών, ταμειακών πράξεων, μισθοδοσίας, σύμψηφ. - διορθ.  εγγραφών, δανείων, προβλέψεων, αποσβέσεων παγίων.  Έλεγχοι - συμφωνίες ταμείου, τραπεζών, αξιόγραφων & λοιπών λογαριασμών. Παρακολούθηση, πληρωμή προμηθευτών. Παρακολούθηση παγίων, τήρηση μητρώου παγίων. Ενδοεταιρικές συναλλαγές, λογιστικό κλείσιμο μήνα, παρουσίαση μηνιαίων οικονομικών καταστάσεων.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Λογιστής
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 11/2000 – 02/2006 (11/2000-05/2004)
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη:
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ(ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) & ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΩΝ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: (ΟΜΙΛΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ) Προσλήψεις, συμβάσεις εργασίας. Παρακολούθηση ωραρίου εργασίας (υπερωριών, αδειών, απουσιών, ασθενειών). Προετοιμασία & εκτέλεση μισθοδοσίας. Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Δάνεια & προκαταβολές προσωπικού. Καθορισμός μισθολογικής πολιτικής. Αμοιβές μελών Δ.Σ., εκπαίδευση & αξιολόγηση προσωπικού, στατιστικά στοιχεία τμήματος προσωπικού.
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: Yπεύθυνος Μισθοδοσίας Δ/νσης Προσωπ.(06/2003-05/2004) - Προϊστάμενος Τμ. Προσωπικού (02/2003-05/2003) - Βοηθ. Προϊσ/νου Τμ. Προσωπικού (11/2000-01/2003)
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): 1993-2000
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.)
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: Τμήμα: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατεύθυνση:  Λογιστική & Χρηματοδοτική Διοίκηση
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------
Σεμινάρια:
05/06/10 & 28/06/10 (8ώρες)
-Αλλαγές στο Φορολογικό Σύστημα με τις νέες διατάξεις του Ν.3842/2010 (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Κρήτης)

24/03/10 (6ώρες) -Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης (Οικονομικό Επιμελητήριο της
 Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Κρήτης)

01/03/10(4ώρες) -Φορολογικές δηλώσεις (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Τμ.
 Ανατολικής Κρήτης)

19/12/09(8ώρες) -Συγχωνεύσεις – Μετατροπές Επιχειρήσεων (Οικονομικό Επιμελητήριο της
 Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Κρήτης)

22/05/09-14/06/09 (42ώρες) -Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Τμ.              
 Ανατολικής Κρήτης)

27/04/09(4ώρες)  -Φορολογικές δηλώσεις οδηγίες για ορθή συμπλήρωση (Οικονομικό
 Επιμελητήριο της Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Κρήτης)         

21/11/09(4ώρες) -Περαίωση ν.3259/04 και  Θέματα Φορολογικού Ελέγχου (Οικονομικό
 Επιμελητήριο της Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Κρήτης)

19/11/08-28/01/09(80ώρες) -Μηχανογραφημένη Λογιστική (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - 
 Τμ. Ανατολικής Κρήτης)

18/10/08 (6ώρες) -Ενημέρωση σε θέματα ΕΤΑΚ, ΚΒΣ, ΦΠΑ. (Οικονομικό Επιμελητήριο της
 Ελλάδας - Τμ. Ανατολικής Κρήτης)        

04/12/06 ( 12ώρες) -Λογιστικά & Φορολογικά Θέματα  (Οικονομικό Επιμελητήριο της  Ελλάδας - Α’ Τάξης Άδειας
 Άσκησης  Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού)

28/11/06-29/11/06(16ώρες) -Ηγεσία & Team Building (Q-Training)

20/11/06(5ώρες) -Ποιότητα στη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού (Οικονομικό  Επιμελητήριο της Ελλάδας-
 Η΄ Εκδηλώσεις Οικονομικής Σκέψης)

17/10/06-19/10/06(15ώρες) -Οικονομικά Θέματα & Λειτουργικός Προϋπολογισμός (TRINITY SA)

9/10/06( 12ώρες) -Λογιστικά & Φορολογικά Θέματα  (Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας - Β’ Τάξης Άδειας
 Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού)

01/03/04-07/04/04(60ώρες) -Οι Λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (BUSINESS SOLUTIONS LIMITED)

28/11/02-29/11/02(12ώρες) -Management Eργασιακών Σχέσεων (INTERNATIONAL FORUM TRAINING Ltd)

11/11/02-18/12/02(48ώρες) -Βασικό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Προσωπικού (εεδε)

8/5/2002(4ώρες) -Ανάλυση των Νέων Εργασιακών Δεδομένων, Ν 2874/2000 (εεδε)

25/04/02-26/04/02(12ώρες) -Εργατική & Ασφαλιστική Νομοθεσία (ΡΙΜ)

20/10/01-01/12/01(50ώρες) -Σύγχρονο Management, Management Προσωπικού (ΚΕΚ ΑΚΜΗ)


24/01/01-25/01/01(10ώρες) -Εργατικά & Ασφαλιστικά Θέματα (ΡΙΜ)

-Κτλ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
Γνώσεις πληροφορικής και Η/Υ:
-Μs-Dos, Windows, Internet, Ms-Excel, Ms-Word (ECDL Progress Certificate)
-PROSVASIS SOFTWARE, Calculus, Paycheck, κτλ. (PROSVASIS A.E.B.E.)
-Optimum software, Μισθοδοσία, Διαχείριση Προσωπικού, Ωρομέτρηση (Optisoft)
-Enterprise Management System (NO LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕΕ)
-Orama 2000 (Quality & Reliability SA)
-Singular Human Resources (Delta Singular)
-TIME MASTER (LAVISOFT INFORMATION SYSTEMS SA, COMPUTER PROGECT AE)
-PAYROLL (UNISOFT)
-Κτλ.

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
---------------
Γλώσσα: ΑΓΓΛΙΚΑ
Ικανότητα Ανάγνωσης: Καλό
Ικανότητα Γραφής: Καλό
Ικανότητα Ομιλίας: Καλό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------
- Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης (Αρ. Αδείας: 50001)
- Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Αρ. Μητρώου: 61333)
- Άδεια Ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος (Α.Μ. Αδείας: 9900061333)
- Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου (Τύπου Β) & Δικύκλου

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
Έχοντας αποκτήσει εργασιακή εμπειρία στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Εργατική-Ασφαλιστική Νομοθεσία, Μισθοδοσία, Εργασιακές Σχέσεις, Αξιολόγηση & Εκπαίδευση προσωπικού, Aνάπτυξη Eφαρμογών Η/Υ) σε μία περίοδο ανάπτυξης, συνεχών προσαρμογών & οργανωτικής αλλαγής των παραπάνω Εταιριών, συνεχίζω να δραστηροποιούμε στο χώρο των επιχειρήσεων αποκτώντας εμπειρία και σε Λογιστικά-Φορολογικά-Φοροτεχνικά Θέματα (ΦΠΑ, ΚΒΣ, Φ.Ε., ΕΓΛΣ.) καθώς και να αναπτύσω τις ικανότητες μου στην επεξεργασία οικονομικών-λογιστικών στοιχείων (Αξιολόγηση Επε-
νδύσεων, Αναπτυξιακοί Νόμοι & Επιδοτήσεις, Επιχειρηματικά σχέδια, Προτάσεις συνεργασίας) που θα συμβάλουν στη βέλτιστη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων ώστε μακροπρόθεσμα να είμαι σε θέση να παρέχω αξιόλογες υπηρεσίες ως Οικονομολόγος.

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by