ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Ηράκλειο :   13-09-2010


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στον Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με αφορμή τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο όπως παρουσιάστηκε στο σχετικό σχέδιο νόμου παραθέτοντας τις παρατηρήσεις της.
Συγκεκριμένα η επιστολή ανέφερε τα παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ,

Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, με αφορμή τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο όπως παρουσιάστηκε στο σχετικό σχέδιο νόμου σας παραθέτει τις παρακάτω παρατηρήσεις:


1. Στο άρθρο 5, περιεχόμενο των επενδυτικών σχεδίων δεν αναφέρεται ότι μια υφιστάμενη επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει εκσυγχρονισμό με ή χωρίς την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας. Επιτρέπει την ένταξη σχεδίων μόνο με την διαφοροποίηση της παραγωγής μια μονάδας προς πρόσθετα νέα προϊόντα. Θα  πρέπει ξεκάθαρα να επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός παραγωγικών μονάδων χωρίς αναγκαστικά την παραγωγή νέων προϊόντων. Δεν θα πρέπει να αποτελεί η παραγωγή νέων προϊόντων αναγκαία συνθήκη γιατί πολύ απλά πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παράξουν νέα προϊόντα αλλά έχουν ανάγκη εκσυγχρονισμού της παραγωγικής τους διαδικασίας για να καταστούν πιο ανταγωνιστικές. 
Στο ίδιο άρθρο να αποσαφηνιστεί τι σημαίνει «θεμελιώδη αλλαγή στην συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας» και σε τι διαφέρει από τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας όπως ήταν στον προηγούμενο Νόμο. 

2. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν ποια επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα στον τομέα του τουρισμού και ποια στον αγροτικό τομέα. Για παράδειγμα στην Κρήτη η ίδρυση ή ο εκσυγχρονισμός  τετράστερου ξενοδοχείου επιτρέπεται όπως αναφέρει σε κάποιο σημείο; Μέχρι τώρα επιτρεπόταν η ίδρυση μόνο πεντάστερου.  Το ίδιο και στην μεταποίηση με τα αγροτικά προϊόντα. Όλα τα επενδυτικά σχέδια στην μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων θα είναι επιλέξιμα; Αυτά προφανώς θα εξειδικευτούν όταν ανακοινωθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις όπως στον 3299/2004 (υπήρχαν κάπου 20 Υπουργικές αποφάσεις που εξειδίκευαν την επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων) . Προφανώς θα ακολουθήσουν οι υπουργικές αποφάσεις και στον νέο νόμο όπως αναφέρεται  στην σελίδα 5 του νομοσχεδίου.  Καλό όμως είναι να δημοσιευτούν από τώρα οι υπουργικές αποφάσεις  έτσι ώστε  να υπάρχει ουσιαστική  διαβούλευση και όχι κατ’ επίφαση όπως είναι τώρα. 

3. Για τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη να μπορεί να είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχεδία μονάδων 2 αστέρων και άνω για ποιοτική αναβάθμιση με η χωρίς  την προσθήκη νέων υπηρεσιών  και εγκαταστάσεων   συνολικού ύψους μέχρι  ένα εκατομμύριο ευρώ. 

4. Για την ίδρυση ξενοδοχείων στην Κρήτη ο νέος νόμος προβλέπει να είναι τουλάχιστον 4 αστέρων που είναι και σωστό αφού υπάρχει πληθώρα μικρών μονάδων που χρειάζονται εκσυγχρονισμό.   

5. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό στην βαθμολόγηση ενός σχεδίου το ποσοστό 30% στα κριτήρια της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας». Υπάρχει ανάγκη τεχνολογικού  και ποιοτικού εκσυγχρονισμού στις ελληνικές επιχειρήσεις για να γίνουν ανταγωνιστικές και όχι απλά «Πράσινες». Πρόσφατο παράδειγμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις και ο επιχειρηματικός κόσμος δεν θεωρεί πρωταρχική του ανάγκη να κάνει την επιχείρηση του «Πράσινη»  αλλά ανταγωνιστική, αποτελούν τα προγράμματα «Πράσινες Υποδομές» και «Πράσινη Επιχείρηση» που σε όλη την χώρα κατατέθηκαν μόλις 137 επενδυτικά σχέδια. 
Πέρα από ότι δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί τι πραγματικά σημαίνει     πράσινη ανάπτυξη και πόσο κοστίζει αυτή την περίοδο.

6. Είναι λάθος η συγκριτική αξιολόγηση και η επιχορήγηση τους κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.  Είναι λάθος επιστημονικά για τους εξής λόγους  :

Δεν μπορεί να υφίσταται συγκριτική αξιολόγηση σε επενδυτικά σχέδια διαφορετικού κλάδου, διαφορετικού ύψους προϋπολογισμού  και διαφορετικών περιοχών ακόμα και εντός της ίδιας Περιφέρειας . Η συγκριτική αξιολόγηση έχει νόημα μόνο σε όμοια επενδυτικά σχέδια
Ένα επενδυτικό σχέδιο 3 εκ. ευρώ μπορεί να έχει λιγότερη βαθμολογία από ένα επενδυτικό σχέδιο 500 χιλιάδων ευρώ  αφού τα επενδυτικά σχέδια με μικρότερο προϋπολογισμό είναι πιο εύκολο να συγκεντρώσουν μεγάλο ποσοστό των δαπανών του επενδυτικού τους σχεδίου στην εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή ΑΠΕ αλλά και την καινοτομία

7. Είναι λάθος και πολιτικά γιατί :
θα δημιουργηθούν καταστάσεις διαπλοκής και διαφθοράς όταν υπάρχουν μη αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης όπως είναι η καινοτομία. Αυτά περί τυχαίων αξιολογητών είναι αστεία αφού ο αξιολογητής γνωρίζει την ταυτότητα της επιχείρησης. 
Δεν είναι ΠΕΠ του ΕΣΠΑ  ο Αναπτυξιακός να κόβεται μια επένδυση  για 0,001 μονάδα. Πρέπει να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στον επιχειρηματικό κόσμο ότι αφού συγκεντρώνει μια επένδυση ένα συγκεκριμένο ύψος βαθμολογίας  ανάλογα με το  επενδυτικό σχέδιο που θέλει να κάνει θα επιχορηγηθεί κιόλας. Θα απολέσουν την εμπιστοσύνη τους προς το νέο Νόμο οι επιχειρηματίες εάν θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα σχέδιο με περιβαλλοντικές και λοιπές αδειοδοτήσεις   και εγκρίσεις  μεγάλου κόστους και στην συνέχεια κοπούν για 0,5 βαθμό.   Γιατί παρόλο που δεν ξεκαθαρίζεται στα δικαιολογητικά ότι για να κατατεθεί ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει λάβει τις βασικές εγκρίσεις όπως χρήσης γής, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, άδειες εγκατάστασης  κτλ.  

8. Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία ναι μεν αναγράφονται στο σχέδιο νόμου δεν ποσοτικοποιούνται όμως. Δηλαδή πως θα μετρηθεί η  συμβολή της επένδυσης στην αύξηση του ΑΕΠ. Πόσο ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού θα πρέπει να είναι δαπάνες καινοτομίας κτλ; 

9. Θα πρέπει να συνδεθεί σε όλες οι επιχειρήσεις και κυρίως στα ξενοδοχεία η κατανάλωση τοπικών πρώτων υλών. Δηλαδή επιχείρηση που θα εντάσσεται στον νόμο  θα πρέπει αποδεδειγμένα να καταναλώνει τοπικά προϊόντα και να προσκομίζει τόσο συμφωνητικά συνεργασίας κατά την υποβολή του φακέλου με τοπικές επιχειρήσεις όσο και να ελέγχεται στα υπόλοιπα τρία χρόνια από τις αγορές της. Είναι ένα τρόπος στήριξης των τοπικών αγροτικών  μας προϊόντων.

10. Θα πρέπει να καταργηθεί η απόδειξη της ιδίας συμμετοχής με το περίφημο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο το οποίο πλέον καμία επιχείρηση δεν διαθέτει. Αρκούν απλές τραπεζικές   βεβαιώσεις ή  τραπεζικά προϊόντα ή αποθεματικά κτλ. 

11. Θα πρέπει να προστεθούν στις επιλέξιμες δαπάνες οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού αν θέλουμε πραγματικά να αυξηθούν οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων

12. Τα «επενδυτικά σχέδια» της Εκκλησίας θα πρέπει να αφορούν μόνο ολοκληρωμένα σχέδια για την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού και όχι γενικά για δημιουργία ξενώνών κτλ, και να βαθμολογούνται και αυτά με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως όλες οι άλλες επενδύσεις και να συστήνουν και αυτές εταιρικό φορέα. 

13. Είναι  απαραίτητο να συμπεριληφθεί ως βασικό δικαιολογητικό εξοφλημένο τιμολόγιο Οικονομολόγου συντάκτη της πρότασης. Επίσης να προβλέπεται η παρουσίαση στην γνωμοδοτική επιτροπή του Αναπτυξιακού Νόμου  της επένδυσης από τον συντάκτη της μελέτης έτσι ώστε  να αποσαφηνίζονται τυχόν απορίες ειδικά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επένδυσης. 
 


 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by