ΙΩΑΝΝΗΣ Α. (0157) PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): 01/07/2008-31/08/2008
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη:
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ,ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): 01/09/2011-31/10/2012
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ,ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ,ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ,ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ κλπ.
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 09/2006-07/2010
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ,ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ κλπ.
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: ΠΤΥΧΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
Γνώση ηλ/κου υπολογιστη

ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

---------------
Γλώσσα: ΑΓΓΛΙΚΗ
Ικανότητα Ανάγνωσης: Εξαιρετικό
Ικανότητα Γραφής: Εξαιρετικό
Ικανότητα Ομιλίας: Εξαιρετικό
_________________________________________________________________________
Γλώσσα: ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ
Ικανότητα Ανάγνωσης: Καλό
Ικανότητα Γραφής: Καλό
Ικανότητα Ομιλίας: Καλό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------
 
Επόμ. >

Support & Maintenance by