Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών PDF Εκτύπωση E-mail

Ο Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων έως 35 ετών, ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Περίοδος υποβολής:

από 6/6/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

Οι Επιχειρήσεις - Εργοδότες (Δικαιούχοι) υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά εδώ.

Για την Υπεύθυνη Δήλωση επιλέξτε εδω.

Για την Αναγγελία Πρόσληψης Επιχορηγούμενου επιλέξτε εδω.

Για την Αντικατάσταση Επιχορηγούμενου επιλέξτε εδω.

Σχετικά αρχεία :

 
< Προηγ.

Support & Maintenance by