ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ" PDF Εκτύπωση E-mail
Με μεγάλη συμμετοχή μελών και Λογιστών – Φοροτεχνικών του Περιφερειακού μας Τμήματος διοργανώθηκε στις 08-09-2013 στον Άγιο Νικόλαο και στις 09-09-2013 στο Ηράκλειο σεμινάριο με θέμα

«Συμπλήρωση της δήλωσης Ε9 για Φυσικά & Νομικά πρόσωπα»
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Καλαμαράς Νικόλαος, Λογιστής – Φοροτεχνικός.

Στο σεμινάριο έγινε αναφορά στα ειδικά θέματα που αφορούν στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9 ) κατά τη συμπλήρωση του και συγκεκριμένα :

1. Στην έννοια των εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα και στον τρόπο που αυτά δηλώνονται.
2. Στην σχολάζουσα κληρονομιά ως υπόχρεου.
3. Στις οριζόντιες, κάθετες και στις οριζόντιες επί κάθετων ιδιοκτησίες. Πως εμφανίζονται σε κάθε περίπτωση τα κτίσματα στο έντυπο και πως τα οικόπεδα.
4. Στο δικαίωμα υψούν και στη μεταφορά του συντελεστή δόμησης.
5. Στον τρόπο με τον οποίο θα εμφανιστούν τα αυθαίρετα κτίσματα που δεν έχουν τακτοποιηθεί ποτέ. Αυτά που έχουν τακτοποιηθεί με τον Νόμο 3843/2010 ή τον Νόμο 4014/2011 ή και παλαιότερους Νόμους.
6. Στην έννοια των κύριων χώρων, των βοηθητικών χώρων και των παρακολουθημάτων.
7. Στην σύνδεση του έντυπου Ε9 με τον Φ.Α.Π.
8. Στην έννοια των αγροτεμαχίων καθώς και στην υποχρέωση της επαλήθευσης τους στο σύστημα Taxis.
9. Στα ειδικά θέματα των αγροτεμαχίων όπως η συμπλήρωση της στήλης απόσταση από την θάλασσα ή της στήλης πολυετούς καλλιέργειας σύνδεση αυτόν με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
10. Στις περιπτώσεις που υφίστανται κτίμαστα επί αγροτεμαχίων και στον τρόπο της συμπλήρωσης τους στο έντυπο Ε9.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by