ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 PDF Εκτύπωση E-mail

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Υ.Δ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κάθε Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο Ο.Ε.Ε., έως 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση της παραπάνω εκπαίδευσης είναι οι λογιστές – φοροτεχνικοί να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

  • Είσοδος στην ιστοσελίδα του ΟΕΕ (http/:w.w.w.oe-e.gr)
  • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υποβολή αίτησης για την απόκτηση κλειδάριθμου
  • Παραλαβή κλειδάριθμου από το ΟΕΕ
  • Ενεργοποίηση
  • Εκτύπωση βεβαίωσης οφειλής ποσού 30,00 Ευρώ για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και 15,00 Ευρώ για την κατάθεση της Υ.Δ.
  • Αίτηση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου
  • Παρακολούθηση των σχετικών βίντεο
  • Υποβολή Υ.Δ.

Η εξόφληση των παραπάνω ποσών γίνεται αποκλειστικά με χρήση των  βεβαιώσεων οφειλής μέσω του Συστήματος ΔΙΑΣ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Κωδικός Τράπεζας Εντολέα BIC Τράπεζας Εντολέα Επωνυμία Τράπεζας Εντολέα Κατάστημα Internet Banking Phone Banking

011

ETHNGRAA

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

014

CRBAGRAA

ALPHA BANK

015

GHBAGRAA

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

 

016

ATTIGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

017

PIRBGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

026

ERBKGRAA

EUROBANK

049

PNELGRAA

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

069

STXAGRA1

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

071

MIDLGRAA

HSBC BANK

 

075

STIOGR21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

084

CITIGRAA

CITIBANK

088

STEOGR21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ

 

 

089

STKAGRA1

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

091

STTKGR21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

 

092

STKPGRA1

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

094

STPIGR21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

 

095

STDRGR21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

099

COESGR21

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by