ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2014-2020) PDF Εκτύπωση E-mail
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ (2014-2020)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο σεμινάριο διοργάνωσε στο Ηράκλειο το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, στις 01 & 02 Ιουλίου με θέμα : «Διαχείριση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)» Κρατικές Ενισχύσεις Μικρών, Μεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν ο κ. Αβδάλας Γεώργιος και η κ. Φαλαγγά Αργυρώ, στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.
Στο σεμινάριο έγινε παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ).

Επίσης έγινε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων : «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» - «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» - «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» - «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Τέλος αναλύθηκαν ειδικά θέματα διαχείρισης, επιλεξιμότητας και εξόφλησης Δαπανών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 που προκύπτουν από την υλοποίηση των Δράσεων και σε σχέση με το υφιστάμενο λογιστικό και φορολογικό θεσμικό πλαίσιο.
imeridaoikonomiko032.jpg
imeridaoikonomiko036.jpg
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by