Διημερίδα με θέμα:«Ελλάδα – Κρήτη 2021: Το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο και η Μετάβαση σε Αυτό» PDF Εκτύπωση E-mail
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διημερίδα από το ΟΕΕ/ΤΑΚ και το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: «Ελλάδα – Κρήτη 2021: Το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο και η Μετάβαση σε Αυτό»
Μια ιδιαίτερα σημαντική διημερίδα διοργανώθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης και το Σύλλογο Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Ελλάδα - Κρήτη 2021: Το Νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο και η Μετάβαση σε Αυτό» 

Κατά την εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του βιβλίου της διαΝΕΟσις με τίτλο: «Χάρτης Εξόδου από την Κρίση. Ένα νέο Παραγωγικό Μοντέλο για την Ελλάδα». Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Τσακλόγλου Παναγιώτης, Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Γεωργακόπουλος Θεόδωρος, EditorialDirector διαΝΕΟσις και ο κ. Πιερρακάκης Κυριάκος, Διευθυντής Ερευνών διαΝΕΟσις.
Ο κ. Τσακλόγλου ανάλυσε τους λόγους αποτυχίας του προηγούμενου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αξιολόγησε την πορεία της οικονομίας στην περίοδο του μνημονίου και παρουσίασε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας, καταθέτοντας μια σειρά από ρεαλιστικές, ιεραρχημένες προτάσεις πολιτικής.
Ο κ. Γεωργακόπουλος έκανε καταγραφή του προβλήματος της ακραίας φτώχειας. Σύμφωνα με έκθεση της διαΝΕΟσις τουλάχιστον 1.647.703 πολίτες, που ισούται με το 15% του πληθυσμού το 2015, είναι κάτω από το όριο της ακραίας φτώχειας, ενώ το 2009 δεν ξεπερνούσε το 2,2%. Παράλληλα πρότεινε τρεις εφαρμόσιμες πολιτικές λύσεις (επέκταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, αναβάθμιση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων, εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος) για τη μείωση του ποσοστού ακραίας φτώχειας κατά περισσότερες από 5 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης ο κ. Γεωργακόπουλος παρουσίασε τη μελέτη της διαΝΕΟσις για την κρουαζιέρα και επισήμανε τα βασικά προβλήματα υποδομών και οργάνωσης που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά λιμάνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το 10% των ξένων τουριστών που φτάνουν στην Ελλάδα κάθε χρόνο, φτάνουν με κρουαζιερόπλοια, αλλά αφήνουν μόλις το 5% των εσόδων της χώρας από τον τουρισμό.
Ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε την έρευνα της διαΝΕΟσις «Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα» που αποστερεί από το ελληνικό κράτος πολύτιμους πόρους ύψους έως και 16 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Η έρευνα καταλήγει σε μια σειρά από προτάσεις για μια συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου: μείωση των συντελεστών φορολογίας, εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος,  έλεγχοι και απονομή φορολογικής δικαιοσύνης, οργάνωση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των φορολογικών αρχών, κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων διοίκησης, καταπολέμηση των φαινομένων διαφθοράς, σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα και δημιουργία φορολογικής συνείδησης. 
Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Κώστας Στούπας.
Τη δεύτερη ημέρα οργανώθηκαν θεματικά τραπέζια (OpenWorkshops) με τη συμμετοχή κοινού, εκπροσώπων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων. που επικεντρώθηκαν στους τέσσερεις παραγωγικούς κλάδους με ισχυρή παρουσία στην Κρήτη. Αγροδιατροφικός Τομέας, Πολιτιστικός -Τουριστικός Τομέας, Περιβαλλοντικός Τομέας και Τομέα της Γνώσης. 
Κατά τη συζήτηση επί του Αγροδιατροφικού Τομέα που συντονίστηκε από τον κ. Μαρκαντωνάκη Α., Διευθύνων Σύμβουλο Μύλοι Κρήτης Α.Ε. τέθηκαν ως βασικοί στόχοι του κλάδου η ανάπτυξη των εξαγωγών, η αύξηση κατανάλωσης στην τοπική αγορά Κρητικών προϊόντων, η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, και της σχέσης ποιότητας / τιμής προϊόντων. Οι συμμετέχοντες επεσήμαναν ότι για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Κρητικής διατροφής, η ενθάρρυνση δημιουργίας Clusters, οι από κοινού εξαγωγικές προσπάθειες, η αξιοποίηση του τουρισμού στην προβολή της τοπικής παραγωγής στο εξωτερικό, η εκπαίδευση και ενθάρρυνση συνεργασίας φορέων-επιχειρήσεων. 
Τη συζήτηση επί του Πολιτιστικού -Τουριστικού Τομέασυντόνισε ο κ. Ξανθός Γ., Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Κρήτης. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τομέα αποτελούν η ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές και καταλύματα, η ενθάρρυνση της χρήσης τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία, οι βελτιώσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προσωπικού, η επιδότηση αεροπορικών εταιρειών στην αρχή και στο τέλος της σεζόν και η ενίσχυση του άτυπου hospitality στους επισκέπτες. Επίσης σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η καλλιέργεια νοοτροπίας συνεννόησης και η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων. Τέλοςδιατυπώθηκε ότι νέοι μέθοδοι κρατήσεων (όπως ενοικίαση κατοικιών μέσωΑirbnb κ.α.) δεν μπορούν να είναι απειλή για το προϊόν.
Κατά τη συζήτηση επί του Περιβαλλοντικού Τομέα, που συντονίστηκε από την Ε. Χατζηγιάννη, Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, αναπτύχθηκαν οι κύριες προτεραιότητες σχεδιασμού για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε δυνατούς ή ανερχόμενους οικονομικά επιχειρηματικούς κλάδους στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας, για μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ισχυρή κοινωνικοοικονομική αξία, παράλληλα με την ευαισθητοποίηση και την υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών – καταναλωτών. 
Κατά τη συζήτηση επί του Τομέα της Γνώσης που συντονίστηκε από τον Β. Σακκαλή, Πρόεδρο του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ διατυπώθηκε η ανάγκη ανάπτυξης δομών για προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο ευρύ κοινό και αναζήτηση καναλιών επικοινωνίας ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό προτάθηκε η δημιουργία ενός οργανισμού διασύνδεσης. Τα ερευνητικά κέντρα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έργα τοπικού ενδιαφέροντος και να αποτελέσουν το R&D τμήμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης. Τέλος οι συμμετέχοντες επεσήμαναν την ανάγκη αναδιαμόρφωση και εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και την ανάγκη δημιουργίας κουλτούρας επιχειρηματικότητας σε αυτά.
Γενικοί Συντονιστές των Workshops ήταν ο κος Πιερρακάκης Κυριάκος και η κα Μακαντάση Φαίη.
_1.jpg
_2.jpg
_3.jpg_4.jpg_5.jpg_6.jpg_7.jpg
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by