ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΛΠ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" PDF Εκτύπωση E-mail
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τη συμμετοχή αρκετών μελών και λογιστών – φοροτεχνικών πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα :«ΕΛΠ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» και εισηγητή τον κ. Μιχελινάκη Βαγγέλη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Λογιστή – Φοροτεχνικό.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν τα παρακάτω:
Λογιστικές και Φορολογικές Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων, Απομείωση Αξίας Παγίου – Λογιστικός Χειρισμός, Απογραφή Αποθεμάτων – Δυνατότητες Απαλλαγής – Επιμέτρηση Αποθεμάτων, Απομείωση Αξίας Αποθεμάτων στη Λογιστική και τη Φορολογία, Επισφαλείς Απαιτήσεις από Πελάτες, Ζημία από Διαγραφή Απαιτήσεων στη Λογιστική και στη Φορολογία, Εφαρμογή της Αρχής του Δεδουλευμένου, Κατάρτιση Φορολογικής Βάσης και Διαφόρων ΛΒ – ΦΒ στους Λογαριασμούς Ισολογισμού, Προσδιορισμός Αποτελεσμάτων – Κατάρτιση Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά Είδος (Β.2.1) και Κατά Λειτουργία (Β.2.2), Λογιστικές Εγγραφές Τέλους Χρήσης, Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ Μικρών Οντοτήτων (Β.6), Ισολογισμός πολύ Μικρών Οντοτήτων (Β.5), τα Υπόλοιπα Αρχεία Τέλους Χρήσης, Λογιστικές Εγγραφές Διανομής Κερδών, Μεταφορά Δεδομένων στις Φορολογικές Δηλώσεις.
Έγινε επίσης αναφορά  στο κλείσιμο χρήσης πολύ μικρής οντότητας, μικρής οντότητας, ατομικής επιχείρησης και ΟΕ.
Τέλος, ο εισηγητής απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων των συμμετεχόντων.

 elp2760.jpg

elp2733.jpg

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by