ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
 
Την παρακάτω επιστολή απέστειλε το ΟΕΕ/ΤΑΚ στην Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με την απόφαση που αναφέρεται στην «Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης»

Αξιότιμε κ. Περιφερειάρχα,
Ως Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, αισθανόμαστε έντονη την ανάγκη αλλά και την υποχρέωση να αναφερθούμε με την παρούσα για την απόφασή σας με αριθμό 16721/30-12-2016, η οποία αναφέρεται στην «Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κρήτης», όπως δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθμ. 4403/30-12-2016 Φ.Ε.Κ.
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 40, παράγραφος 22-31 αναφέρεται ότι «Στο Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης της έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων, στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, στο Τμήμα Προμηθειών, στο Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας, στο Τμήμα Μισθοδοσίας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή TE ή ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων» καθώς επίσης «Στις Διευθύνσεις Διοικητικού - Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας, στο Τμήμα Προμηθειών και στο Τμήμα Γραμματείας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή TE ή ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων».
Η παραπάνω τροποποίηση εξομοιώνει ουσιαστικά τους Οικονομολόγους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τους απόφοιτους ΤΕΙ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τρόπο ασαφή, χωρίς να γίνεται η απαραίτητη αναφορά σε συγκεκριμένη μοριοδότηση ή άλλα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο προϊστάμενος για την θέση στην οικονομική υπηρεσία της Περιφέρειας.
Η εξομοίωση αυτή των αποφοίτων με διαφορετική εκπαιδευτική βάση ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου, θίγει την επιστημονική τους επάρκεια και τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα και γεννά την εύλογη αμφισβήτηση σε ότι αφορά την ποιότητα του παραγόμενου έργου.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο φορέας του Ο.Ε.Ε. Ανατολικής Κρήτης με την Περιφέρεια κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των ανωτέρω με κριτήριο τον σεβασμό στα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Οικονομολόγων.

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by