ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" PDF Εκτύπωση E-mail
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με τη συμμετοχή πολλών μελών και λογιστών – φοροτεχνικών πραγματοποιήθηκαν δύο σεμινάρια σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Κρήτης με θέμα:
«ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
και εισηγητές τους κ.κ. Μιχελινάκη Βαγγέλη, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, Λογιστή – Φοροτεχνικό και Μανουσάκη Γιάννη, ελεγκτή Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. - A.A.Δ.Ε.
Στο σεμινάριο αναλύθηκαν τα παρακάτω:

Θέματα φορολογικού ελέγχου επιχειρήσεων

Είδη φορολογικών ελέγχων, αρμοδιότητες ελεγκτικών υπηρεσιών, έκδοση και κοινοποίηση εντολής ελέγχου, ανάλυση βασικών διατάξεων Κ.Φ.Δ. για τον έλεγχο, ελεγκτικές διαδικασίες, αντικαταχρηστικοί κανόνες, ενδοομιλικές συναλλαγές, υποκεφαλαιοδότηση, συναλλαγές με επιχειρήσεις σε μη συνεργαζόμενα κράτη και με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, περαίωση του ελέγχου.

Οι συνηθέστεροι τρόποι διάπραξης φοροδιαφυγής από τα φυσικά πρόσωπα και ο εντοπισμός τους - Περιουσιολόγιο και έμμεσες τεχνικές ελέγχου

Η φοροδιαφυγή στα φυσικά πρόσωπα - Οι συνηθέστερες περιπτώσεις - «Μικρή» ή «μεγάλη» φοροδιαφυγή, αναδρομή στους τρόπους αντιμετώπισης κατά το παρελθόν - το σύστημα των τεκμηρίων ή «αντικειμενικών δαπανών» - κριτική, οι σύγχρονες τάσεις στον εντοπισμό διαφυγούσας φορολογητέας ύλης - ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στην εσωτερική νομοθεσία, αξιοποίηση της πληροφορικής, στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής - ποια στοιχεία συλλέγουν οι φορολογικές αρχές, η «περιπέτεια» του περιουσιολόγιου - πώς μπορεί να αξιοποιηθεί στον εντοπισμό της διαφυγούσας φορολογητέας ύλης, οι έμμεσες τεχνικές ελέγχου - ποιες είναι και πως λειτουργούν, η τεχνική ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούμενου - παρουσίαση της μεθόδου και παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής ανάλυσης της ρευστότητας, η τεχνική καθαρής θέσης - παρουσίαση της μεθόδου, παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής καθαρής θέσης, η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά - παρουσίαση της μεθόδου, παράδειγμα εφαρμογής της τεχνικής τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά, η άμυνα του φορολογουμένου, τα θέματα της παραγραφής και πότε εκτείνεται ο έλεγχος πέρα της πενταετίας.
Τέλος, οι εισηγητές απάντησαν σε πλήθος ερωτήσεων των συμμετεχόντων.

oee-tak9510.jpg
oee-tak9507.jpg
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by