ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Επιστολή του ΟΕΕ/ΤΑΚ στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης & Αλληλεγγύης & το Διοικητή του ΕΦΚΑ
 
 
Ηράκλειο, 15/06/2018
Αρ. Πρωτ.: Φ5/143
Προς
Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης &
Αλληλεγγύης κ. Πετρόπουλο Τάσο

Διοικητή ΕΦΚΑ
Κύριοι,

Αναφορικά με την ασφάλιση των Μελών ΔΣ των Ανωνύμων Εταιρειών, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι έχει δημιουργηθεί μια διάκριση ως προς τις πραγματικές ημέρες ασφάλισης τους. Τα μέλη ΔΣ που κατέχουν πάνω από το 3% του μετοχικού κεφαλαίου ασφαλίζονται με 300 ασφαλιστικά ημερομίσθια, ενώ τα αμειβόμενα μέλη ΔΣ που κατέχουν μικρότερο ποσοστό ή δεν συμμετέχουν καθόλου στο μετοχικό κεφάλαιο, λαμβάνουν ασφαλιστικά ημερομίσθια μόνο για τις ημέρες συμμετοχής σε ΔΣ. 

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τις ημέρες ασφάλισης των αμειβόμενων μελών του ΔΣ όπως ορίζεται από την εγκύκλιο 4/2017 («Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης - Ε.Φ.Κ.Α.) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 - Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, ισχύουν τα ακόλουθα:

 

Ως ημέρες ασφάλισης θα λογίζονται οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης - συμμετοχής στο ΔΣ, όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά ή τα σχετικά παραστατικά που πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο Υποκατάστημα. Διευκρινίζεται ότι αμοιβή ή έναντι αμοιβής και ημέρες ασφάλισης αναφέρονται στο μήνα απασχόλησης - συμμετοχής στο ΔΣ.

 

Ενώ με νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιο οι εν λόγω ασφαλισμένοι έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, συνταξιοδοτικά λαμβάνονται υπόψη τόσα ασφαλιστικά ημερομίσθια όσα προκύπτουν από τα πρακτικά ή άλλα σχετικά παραστατικά για τη συμμετοχή στο Δ.Σ. των Ανωνύμων Εταιρειών. Για παράδειγμα, εάν υποθέσουμε ότι μία Ανώνυμη Εταιρεία πραγματοποιεί ένα Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μήνα, τότε το μέλος θα λάβει συνολικά μέσα σε ένα έτος 12 ασφαλιστικά ημερομίσθια και μόνο.

 

Θεωρούμε ότι η εγκύκλιος 4/2017 του ΕΦΚΑ, λανθασμένα λαμβάνει υπόψη ως πραγματικές ημέρες ασφάλισης μόνον τις ημέρες συμμετοχής σε ΔΣ. Η απασχόληση των Μελών ΔΣ δεν περιορίζεται στην απλή συμμετοχή στις συνεδριάσεις αλλά περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ενεργειών σε καθημερινή βάση.

 

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω και για την αποφυγή διακρίσεων, προτείνουμε την παροχή πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης στα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών των οποίων η μηνιαία αμοιβή ισούται τουλάχιστον με τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Για τα μέλη ΔΣ των οποίων η αμοιβή είναι κατώτερη του προαναφερθέντος ορίου, τότε ο υπολογισμός των ασφαλιστικών ημερομισθίων να γίνεται με τον υφιστάμενο τρόπο.

 

 

 

                                                                                                            Με εκτίμηση

                                                                                                     Ο Πρόεδρος του Π.Τ.

 

                                                                                                        Σταύρος Καρτέρης

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by