ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Ηράκλειο 28/05/2008

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.

Κυρία Νομάρχη,

Με αφορμή την ψήφιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, που έγινε την 31/03/2008 με την υπ' αρ. 43 απόφαση του Ν.Σ., επιχειρήθηκε η κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Ν.Α.Η. από υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και όλων των γνωστικών αντικειμένων ( ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ) ανεξαρτήτως προβαδίσματος κατηγορίας και γνωστικού αντικειμένου.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος όπως γνωρίζετε αποτελεί επιστημονικό σύμβουλο της πολιτείας με πρωτεύοντα ρόλο στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα του τόπου μας. Ένας από τους κυριάρχους στόχους που έχει θέσει είναι η κατοχύρωση και αναβάθμιση του Οικονομολογικού επαγγέλματος που επιδιώχθηκε με την ψήφιση του Π.Δ. 347/2003 σύμφωνα με το οποίο καθιερώνεται αμιγώς λογιστικός οικονομικός κλάδος στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Επιδίωξη μας υπήρξε πάντα η εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω Π.Δ. ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού. Εν τούτοις, η απόφαση που έλαβε το Ν.Σ. (η οποία ορίζει ότι Προϊστάμενος Διεύθυνσης θα μπορεί να αναλαμβάνει υπάλληλος ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ) δεν συντείνει προς αυτή την κατεύθυνση, τουναντίον βοηθά την ανάπτυξη της λογικής της ισοπέδωσης των πάντων, λογική που συντελεί στην αντιεπιστημονική, αντιεκπαιδευτική και αντιεπαγγελματική υποβάθμιση των πτυχίων των ανωτάτων σχολών παραβιάζοντας κατάφωρα το έγγραφο με αρ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ13/180/15725/18-06-2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο ορίζεται σαφώς το προβάδισμα των κατηγοριών για την κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων.

Στο ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. που υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Ανδρονόπουλο, ορίζεται σαφώς ότι δεν είναι επιτρεπτό να συντρέχουν για την ίδια θέση Προϊσταμένου υπάλληλοι διαφόρων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Η λογική του νέου κανονισμού έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το άρθρο 84 του Υπαλληλικού κώδικα (ν. 3528/2007,Α' Τεύχος) που ορίζει ότι Προϊστάμενοι όλων των Οργανικών μονάδων κατ' αρχήν τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α' της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ σε συνδυασμό βέβαια με τις προβλέψεις των οικείων Οργανισμών αναφορικά με τους κλάδους προσωπικού από τους οποίους μπορεί να προέρχονται οι Προϊστάμενοι των Οργανικών μονάδων. Είναι όμως σαφές ότι η έννοια της ανωτέρω διάταξης δεν είναι ότι οι υπάλληλοι και των τριών κατηγοριών ( ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ) συντρέχουν ταυτόχρονα για τις ίδιες θέσεις Προϊσταμένων.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης δυστυχώς δεν μπορεί να μείνει αδιάφορο στην επιχειρούμενη υποβάθμιση συναδέλφων που υπηρετούν στη Ν.Α.Η. και δεν προτίθεται να συνθηκολογήσει με την απαξίωση που επιχειρείται στον υπηρετούντα επιστήμονα Οικονομολόγο που από εξειδικευμένος Επιστήμονας σε οικονομολογικά αντικείμενα μετατρέπεται σε κλασικό Διοικητικό υπάλληλο που καλείται μάλιστα να υπηρετεί υπό την ηγεσία υπαλλήλου αυτοχρηζόμενου ως ειδικού, χωρίς βασική Πανεπιστημιακή παιδεία.

Καταλήγοντας και παρά την ψήφιση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, πιστεύουμε ότι θα ληφθούν υπόψη οι παραπάνω θέσεις μας κατά τις επικείμενες κρίσεις για την κάλυψη των θέσεων Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by