ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ PDF Εκτύπωση E-mail
                                                                                                                      Ηράκλειο, 19/05/2021
 
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΕΕ/ΤΑΚ – ΤΕΕ/ΤΔΚ- ΟΕΕ/ΤΑΚ – ΟΕΕ 15ο Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ- ΓΕΩΤΕΕ ΚΡΗΤΗΣ
 
Με αφορμή την ψήφιση και έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, διαμαρτυρόμαστε τόσο για την έλλειψη συνεργασίας και διαλόγου, όσο και για τη λανθασμένη διατύπωση του κατοχυρωμένου από νόμους και αποφάσεις του ΣτΕ προβαδίσματος των ΠΕ υπαλλήλων για θέσεις ευθύνης, έναντι των υπολοίπων.
Παρόλο που με κοινές επιστολές και δελτία τύπου, σύσσωμα τα πέντε Επιστημονικά Επιμελητήρια της Κρήτης έχουμε εξηγήσει την ακυρότητα οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, δεν εισακουστήκαμε επαρκώς ούτε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, ούτε από τη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Το γεγονός ότι το προβάδισμα των ΠΕ διαχωρίστηκε ορθά σε κάποιες θέσεις δεν καλύπτει την πραγματικότητα, ότι δηλαδή στη συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων ευθύνης δεν διατυπώνεται προβάδισμα. Ενώ με θλίψη διαπιστώνουμε ότι στο νέο Οργανισμό, θέσεις Προϊσταμένων, και μάλιστα σε Διευθύνσεις όπου απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, μπορούν να λάβουν απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μετά και τον πρόσφατο ορισμό υπαλλήλων και κατανομή θέσεων σε Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κρήτης, επιθυμούμε να θέσουμε προ της προσοχής της κοινωνίας και των λοιπών φορέων αυτή την δυσμενή εξέλιξη. Σκόπιμο είναι να υπενθυμίσουμε την 2817/2017 Απόφαση ΣτΕ, με την οποία ακυρώθηκε το Π.Δ. 149/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» κατά το μέρος εκείνο στο οποίο δεν υλοποιείται το προβάδισμα της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έναντι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Δηλώνουμε την ετοιμότητά μας, ως θεματοφύλακες της επιστημονικής αρτιότητας των συναδέλφων μας, οι οποίοι αδικούνται κατάφορα με τον ψηφισθέντα ΟΕΥ της Περιφέρειας Κρήτης και επιφυλασσόμαστε περί διεκδίκησης και στήριξης με οποιαδήποτε συνταγματικά εμπεριστατωμένη μορφή, του αναφαίρετου δικαιώματός τους στην επαγγελματική ανέλιξη, η οποία θα έπρεπε πέραν της ηθικής να αποτελεί και νομική-διοικητική οδηγία.

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας των φορέων μας με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, καλούμε τον κ. Αρναουτάκη, να προχωρήσει σε έκδοση διοικητικής πράξης διόρθωσης του περιεχομένου του ΟΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξομοίωση αποφοίτων με διαφορετική εκπαιδευτική βάση θίγει την επιστημονική επάρκεια και τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών μας και γεννά εύλογη αμφισβήτηση για την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

Για το ΤΕΕ/ΤΑΚ , Ο Πρόεδρος ΔΕ, Μιχαήλ Χωραφάς,
Για το ΤΕΕ/ΤΔΚ, Ο Πρόεδρος ΔΕ, Σπυρίδων Σοφιανός,
Για το ΟΕΕ/ΤΑΚ, Ο Πρόεδρος, Σταύρος Καρτέρης,
Για το ΟΕΕ 15ο Π.Τ. Κρήτης, Ο Πρόεδρος, Παντελής Πετσετάκης,
Για το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης, Ο Πρόεδρος ΔΕ, Αλέξανδρος Στεφανάκης

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by