Δραστηριότητες - Εκδηλώσεις PDF Εκτύπωση E-mail

Το ΟΕΕ/ΤΑΚ οργανώνει ποικίλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Εκδηλώσεις Οικονομικής Σκέψης
  • Ημερίδες
  • Κοινωνικές Δραστηριότητες
  • Αθλητικές Δραστηριότητες
  • Πολιτιστικές Εκδηλώσεις
Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του τμήματος θα βρείτε στο παρόν website, κατηγοριοποιημένες αντίστοιχα με τα παραπάνω.
 

Support & Maintenance by