ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ηράκλειο, 29/09/2021

Την παρακάτω επιστολή απέστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης αναφορικά με τo ν/σ για τον νέο Αναπτυξιακό νόμο :

Κύριε Υπουργέ,

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας σε οικονομικά και αναπτυξιακά ζητήματα, μέσω του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης είναι σταθερά και διαχρονικά  αρωγός στην προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης να αποτελέσει το νησί ισχυρό αναπτυξιακό πόλο για τα επόμενα χρόνια. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει αποκτήσει μια συσσωρευμένη εμπειρία από την εφαρμογή των επενδυτικών νόμων και υποστηρίζει διαχρονικά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Κρήτη.

Σε συνέχεια της διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Στρατηγικές Επενδύσεις και βελτίωση επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις», θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις προτάσεις / παρατηρήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης :

  • Στο άρθρο 36, αναφέρεται ότι οι Περιφέρειες της χώρας θα υποδέχονται πλέον αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων ύψους έως 1.000.000€ (αντί των 3.000.000€ που ισχύει έως σήμερα). Ένα τέτοιο μέτρο δεν λαμβάνει υπόψη του σημαντικά ζητήματα, όπως η ανάγκη αποκέντρωσης λειτουργιών και διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, ώστε να διευκολύνεται η ταχύτητα λήψης αποφάσεων, η αμεσότητα στην επικοινωνία, σε συνδυασμό με την γνώση της τοπικής οικονομίας.

    Πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο που δεν πρέπει να εισαχθεί στο τελικό νομοσχέδιο, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη την αποτελεσματικότητα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ύψους έως 3.000.000€ που έχουν επιδείξει διαχρονικά Περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της λειτουργίας της ΔΑΠΟΕ /Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  • Είναι επιβεβλημένο, στα πλαίσια της σωστής και ταχείας υλοποίησης των διαδικασιών στις ιδιωτικές επενδύσεις, να προβλεφθούν στο Νομοσχέδιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε ότι αφορά την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων, προς όφελος των επενδυτών και την  οικονομίας.

  • Αναφορικά με τη σύνθεση των οργάνων ελέγχου Επενδύσεων (σ./ν. άρθρο 38, παρ. 8) θεωρούμε επιβεβλημένο να αποτελούνται από μέλη του Ε.Μ.Π.Ε., κατόπιν κλήρωσης, σε αναλογία 2/3. Ενώ δεν θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον φορέα της επένδυσης να επιλέγει μέλη του οργάνου ελέγχου.

  • Για να διασφαλίζεται η επιστημονική ορθότητα στην καταγραφή και αποτύπωση των οικονομικών μεγεθών ενός επενδυτικού σχεδίου είναι απαραίτητο να προστεθεί στο σχέδιο νόμου η υποχρεωτικότητα υπογραφής της Οικονομοτεχνικής Μελέτης που συνοδεύει το επενδυτικό σχέδιο από Οικονομολόγο μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

     

    Θεωρώντας ότι το σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για τη βελτίωση  επενδυτικού περιβάλλοντος, μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, πιστεύουμε ότι θα συμπεριλάβετε τις προτάσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήματος Ανατολικής Κρήτης στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by