ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Ηράκλειο  :   02/03/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απαραίτητη η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων οικονομολόγων μελετητών και το άμεσο άνοιγμα του  Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Τη δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων οικονομολόγων μελετητών και το άμεσο άνοιγμα του  Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών  για την εγγραφή νέων μελών, τόνισε με επιστολή της στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Νίκο Παπαθανάση, η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:
Κύριε Υπουργέ,
Σας υπενθυμίζουμε το πάγιο αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για υποχρεωτική υπογραφή οικονομολόγου - μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε όλες τις αιτήσεις υπαγωγής ανεξαρτήτου προϋπολογισμού. Ενώ παράλληλα απαραίτητη είναι η δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων οικονομολόγων μελετητών, προκειμένου να υπάρχει υψηλό επίπεδο επενδυτικών σχεδίων. 

Επιπρόσθετα στο νέο Αναπτυξιακό Νόμος 4887/2022 αναφέρεται ότι οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ύψους άνω των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) ευρώ συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης, η οποία υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 117.
Επίσης στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι «Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 118 ή από μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) ή από μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών στις περιπτώσεις της παρ. 3»
Σημειώνεται ότι στην παρούσα φάση δεν έχει τεθεί σε λειτουργία η διαδικασία εγγραφής νέων μελών στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), με αποτέλεσμα έως σήμερα να είναι εγγεγραμμένος πολύ μικρός αριθμός μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Δεδομένο των παραπάνω και προκειμένου να μη δημιουργηθούν αδικίες προς συνάδελφους οι οποίοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, επιβάλλεται το «άνοιγμα» της διαδικασίας εγγραφής στο μητρώο. Παράλληλα θα πρέπει οι αιτήσεις να αξιολογηθούν άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη υποβολών του πρώτου καθεστώτος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by