Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (Διπλογραφικά) – Μηχανογραφημένη Λογιστική» για νέους πτυχιούχους PDF Εκτύπωση E-mail
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το 14ο  ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των νέων Μελών του και των νέων Λογιστών Φοροτεχνικών διοργανώνει  εισαγωγικό σεμινάριο στο Ηράκλειο με θέμα: 

« Γ’ Κατηγορίας Βιβλία (Διπλογραφικά) –
Μηχανογραφημένη Λογιστική» για νέους πτυχιούχους
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημέρες και ώρες :
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ)

13/12    Τρίτη            18.30-21.00           2,5 ώρες
16/12    Παρασκευή  16.00-19.00           3 ώρες
17/12    Σάββατο     9.00-14.00               5 ώρες
20/12    Τρίτη          18.30-21.00           2,5 ώρες
23/12    Παρασκευή  16.00-20.00           4 ώρες
27/12    Τρίτη            16.00-20.00           4 ώρες
28/12    Τετάρτη        16.00-20.00           4 ώρεςΧώρος διεξαγωγής: ΕΛΜΕΠΑ, Εσταυρωμένος Ηρακλείου (η αίθουσα θα ανακοινωθεί άμεσα) και θα έχει διάρκεια 25 ώρες.

Εισηγήτρια του  σεμιναρίου θα είναι η κ. Αρχάβλη Ελένη Οικονομολόγος – Εκπαιδευτικός 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Τα Μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις για το τρέχον έτος.
2. Οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που έχουν ανανεωμένη την επαγγελματική τους ταυτότητα (υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης).
3. Τα Μέλη του ΟΕΕ και οι Λογιστές Φοροτεχνικοί, που είναι άνεργοι ή μη απασχολούμενοι να προσκομίσουν στο 14ο ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ με την υποβολή της αίτησης παρακολούθησης ή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 12/12/2022, αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή αντίγραφο Βεβαίωσης Διακοπής Εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ, προκειμένου να απαλλαγούν από την υποχρέωση της ταμειακής τακτοποίησης.
Στην περίπτωση, που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 12/12/22, η αίτηση του δε θα λαμβάνεται υπόψη.

Το σεμινάριο διατίθεται δωρεάν.

Έντυπο αίτησης διατίθεται από τα γραφεία του 14ου Π.Τ. Ανατολικής Κρήτης (Εθν. Αντιστάσεως 105, 71306 Ηράκλειο- www.oeetak.gr) αλλά και από τη σχετική ιστοσελίδα του ΟΕΕ (www.oe-e.gr) και θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του 14ου ΠΤ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Τηλέφωνο  επικοινωνίας: 2810 223997.
 
Επόμ. >

Support & Maintenance by