Επίσκεψη του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη στα γραφεία του ΟΕΕ/ΤΑΚ PDF Εκτύπωση E-mail
                                                                                                           Ηράκλειο, 04/08/2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίσκεψη του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Χάρη Θεοχάρη στα γραφεία του ΟΕΕ/ΤΑΚ


Τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Θεοχάρης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Ηράκλειο Κρήτης.
Στη συνάντηση ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τον Υφυπουργό για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του και απασχολούν τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος, κ. Άκης Οικονομάκης αφού καλωσόρισε και συνεχάρη τον κ. Θεοχάρη για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων, τον ενημέρωσε για το Περιφερειακό Τμήμα και τις δράσεις του, ενώ του κατέθεσε και υπόμνημα με συγκεκριμένες προτάσεις για θέματα τόσο καθημερινότητας όσο και γενικότερα  που απασχολούν τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητήριου και τους Λογιστές φοροτεχνικούς.
_.jpg
Στη συνέχεια ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να κάνει μια εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Τοπικής Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τόσο για τα ζητήματα που κατατέθηκαν στο υπόμνημα όσο και για θέματα οικονομίας και φορολογίας γενικότερα.
Στη συνάντηση συμμετείχε και το Προεδρείο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Ηρακλείου και Λασιθίου όπου συμμετείχε στη συζήτηση και κατέθεσε τις δικές του προτάσεις.

Αναλυτικά το υπόμνημα που κατατέθηκε από την Τοπική Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος στον Υφυπουργό κ. Θεοχάρη έχει ως εξής:
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος – Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης σας καλωσορίζει στα γραφεία της και σας ευχαριστεί που μας δίνετε τη δυνατότητα, στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου, να σας εκθέσουμε και γραπτώς τα ακόλουθα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας Λογιστές – Φοροτεχνικούς και γενικότερα τους φορολογούμενους της Ανατολικής Κρήτης.  

1.    Άδεια, ασθένεια, εγκυμοσύνη λογιστών
Πρέπει να επιταχυνθεί η ψήφιση της ΚΥΑ μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων Υπουργείων και της ΑΑΔΕ, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα παράτασης των φορολογικών & ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων/προσώπων για  περιπτώσεις ασθένειας, εγκυμοσύνης και θανάτου του Λογιστή φοροτεχνικού που τηρεί τα λογιστικά βιβλία της. Με την ψήφιση της ΚΥΑ λύνεται ένα πάγιο αίτημά μας που σχετίζεται με το να δημιουργηθούν συγκεκριμένοι κανονισμοί και μέτρα που θα προστατεύουν τους λογιστές σε περιπτώσεις άδειας, ασθένειας, εγκυμοσύνης και θανάτου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και η συνέχεια των υπηρεσιών τους.

2.    Υποστελέχωση Δ.Ο.Υ. των δύο νομών της Ανατολικής Κρήτης
Είναι αναγκαίο να ενισχυθούν  άμεσα  οι Δ.Ο.Υ του Αγίου Νικολάου και του Ηρακλείου, με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση τόσο των λογιστών όσο και των πολιτών.  Μέτρα, όπως η μεταφορά υπαλλήλων από περιοχές με πλεόνασμα προσωπικού σε περιοχές με έλλειψη, θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

3.    Δημιουργία διαδικασίας εξυπηρέτησης Λογιστικών γραφείων κατά προτεραιότητα και άμεση απάντηση σε ηλεκτρονικά αιτήματα στην ΑΑΔΕ
Όπως συμβαίνει και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Δικαστήρια για τους Δικηγόρους) είναι αναγκαίο να θεσμοθετηθεί διαδικασία εξυπηρέτησης των Λογιστικών Γραφείων κατά προτεραιότητα στις ΔΟ.Υ., ώστε να μην αναλώνουν πολύτιμο χρόνο αναμονής στις ουρές. Η διαδικασία μπορεί να θεσμοθετηθεί είτε για εξυπηρέτηση δια ζώσης ή και μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η υποδομή και η ποιότητα των υπηρεσιών στο διαδίκτυο για την αμεσότερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στα ηλεκτρονικά αιτήματα προς την ΑΑΔΕ . Ηλεκτρονικά αιτήματα παραμένουν για εβδομάδες και μήνες αναπάντητα δημιουργώντας περαιτέρω προβλήματα στη διεκπεραίωση υποθέσεων με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

4.    Τήρηση του Χρονοδιαγράμματος υποβολής  φορολογικών δηλώσεων
Κατά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων Νομικών και Φυσικών Προσώπων, το πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ θα πρέπει να είναι σε πλήρη λειτουργία και με καταχωρημένα όλα τα απαιτούμενα ποσά και στοιχεία (βεβαιώσεις αποδοχών, δαπάνες, δάνεια, τόκοι επιδοτήσεις αγροτών, κτλ).
Προτείνεται η δημιουργία ενός καλά σχεδιασμένου χρονοδιαγράμματος για τις φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που προέκυψαν φέτος.

5.    Κατάργηση του άρθρου 5 νόμου 4557/2018
Σε συνέχεια του ομόφωνου ψηφίσματος της 85ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου στις 08/07/2023, επαναλαμβάνουμε τη θέση του φορέα μας.
«Ο λογιστής – φοροτεχνικός είναι αρμόδιος για την ενημέρωση και τήρηση των λογιστικών βιβλίων, την ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών και προτύπων για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και την ορθή μεταφορά των δεδομένων για τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ο ελεγκτικός ρόλος δεν είναι στις αρμοδιότητές του και αντικειμενικά δεν μπορεί να αναληφθεί και να υιοθετηθεί τέτοιου είδους διαδικασία. Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη από το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του επαγγέλματος. Ο υπό κατάρτιση κανονισμός για την εφαρμογή του 4557/2018, αναφορικά με το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού θα πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια λειτουργίας του λογιστικού επαγγέλματος. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, προτείνει η κατάρτιση του κανονισμού για την εφαρμογή του ν.4557/2018 στους λογιστές – φοροτεχνικούς να ανατεθεί στο Υπουργείο Οικονομικών και ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων να ασκούνται από τον Φορέα μας, ως δημόσια αρχή η οποία θεσμικά εποπτεύει το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού».

6.    Πλήρη κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000
Είναι πάγια θέση του φορέα μας η πλήρης κατάργηση των ορίων του άρθρου 38 του ν.2873/2000. Η υποβολή των δηλώσεων οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών κωδικών taxis των εξουσιοδοτημένων προς τούτο, Λογιστών – Φοροτεχνικών και μόνο, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο και ασκούν νόμιμα το επάγγελμα. Δεν είναι αποδεκτό να υφίσταται η δυνατότητα υπογραφής από τον επαγγελματία των φορολογικών εντύπων, ειδικά του Ε3, η σύνταξη του οποίου απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις των Ε.Λ.Π. και του Κ.Φ.Ε.


7.    Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
Προτείνουμε την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το τρέχον έτος (2023). Είναι ένας άδικος κεφαλικός φόρος που πρέπει να καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τα Νομικά Πρόσωπα.

8.    Αναμόρφωση φορολογικού πλαισίου, μείωση φορολογικών συντελεστών
Χρειάζεται να εξεταστεί η δυνατότητα μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των φορολογουμένων. Επιπλέον είναι επιτακτική ανάγκη η μείωση έμμεσων φόρων που σήμερα αποτελούν το 70% της φορολογίας των Ελλήνων πολιτών και επιβαρύνουν τους πιο αδύναμους και ευάλωτους πολίτες της χώρας.

9.    Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ να γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη
Πρέπει να επενδυθεί στην τεχνολογία και τη βελτίωση της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, ώστε να γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη και να εξυπηρετεί εύκολα και αποτελεσματικά τις ανάγκες.

10.    Ενημέρωση για τον σχεδιασμό του myDATA για την επόμενη πενταετία
Υπάρχει ανάγκη για ευρύτερη ενημέρωση – διαβούλευση σχετικά με τον σχεδιασμό του  myDATA. Επίσης ένα κρίσιμο σημείο του συστήματος είναι η πρόβλεψη για τη διασταύρωση τιμολογίων ιδιωτικών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα που αποτελεί μεγάλο μέρος των συναλλαγών των επιχειρήσεων. Σήμερα οι Δημόσιοι φορείς και τα ΝΠΔΔ δεν εφαρμόζουν το myDATA.
_1.jpg


 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by