ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270

TELEFAX. 5227300

Αθήνα 6 Δεκεμβρίου
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Η 58η Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ), εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την τελευταία απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την αντίθεσή της στην εκ των πραγμάτων αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, μέσω της αποδοχής των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων τους.
Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, ο φορέας της Ανώτατης Παιδείας και Εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας την ποιότητα και το υψηλό επίπεδό τους. ΄Άλλες μεταλυκειακές, εκπαιδευτικού τύπου, δομές, οι οποίες με την προαναφερθείσα απόφαση φαίνεται να παρεισφρέουν στο χώρο της Ανώτατης Παιδείας και Εκπαίδευσης, δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές.
Με την αποδοχή της απόφασης αυτής και τον τελευταίο νόμο, η χώρα μας θέτει οικειοθελώς την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος υπό την αίρεση ικανοποίησης συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να αδρανοποιείται εν τέλει το φερόμενο ως κυρίαρχο της δικαίωμα, καθώς κατ΄ ουσία επιτρέπει τον καθορισμό του περιεχομένου και της οργάνωσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη νομοθεσία άλλων κρατών διαμέσου συστημάτων όπως αυτό των κολλεγίων.
Η αναφορά το Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο υψηλό επίπεδο των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Σπουδών, καθώς και οι διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης είναι σημεία τα οποία η Κυβέρνηση μπορεί να επικαλεσθεί και να αντιδράσει με σκοπό την αναθεώρηση της επίμαχης οδηγίας.
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προσκαλεί σε συνεργασία τους επιστημονικούς φορείς να προασπιστούν τα δικαιώματα των μελών τους και τη διασφάλιση της ποιότητας του Εθνικού μας Εκπαιδευτικού Συστήματος και καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση και τα Κόμματα να συμβάλλουν στην παραπάνω προσπάθεια. 
< Προηγ.   Επόμ. >

Support & Maintenance by