ΦΑΝΗ Μ. (0137)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
---------------
Ημερομηνίες (από - έως): 01/06-30/09/2009
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: Α.Ε.
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Πρακτοριακός Υπάλληλος
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 01/07-30/09/2008
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: Α.Ε.
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Πρακτοριακός Υπάλληλος
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 16/07-31/08/2007
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: Ενεργειακό Κέντρο, Περιφέρεια Κρήτης
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Πρακτική άσκηση
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: 
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 12/07-31/08/2005
Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: Α.Ε.
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας Τμήμα Λογιστηρίου
Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: Υπάλληλος γραφείου
Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: 
_________________________________________________________________________

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
----------------------
Ημερομηνίες (από - έως): 2008-Σήμερα
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
_________________________________________________________________________
Ημερομηνίες (από - έως): 2004-2008
Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες: 
Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, βαθμός: Λίαν καλώς (8,19).
_________________________________________________________________________

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
-----------------
** Βραβεία- Διακρίσεις:
Α. 2004-2005, Υποτροφία Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για το 1ο έτος σπουδών.
Β. 2004-2005, Βραβείο από το ΙΚΥ για το 1ο έτος σπουδών (Σειρά: 1η , με βαθμολογία: 8,71).

** Επιμορφωτικά Σεμινάρια:
Α. 9/2008-10/2008, «Χρηματοοιοκονομική διαχείρηση των εμπορικών επιχειρήσεων» (100 ώρες), Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), έργο «ΕΡΜΕΙΟΝ - Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης», Ηράκλειο.
Β. 10/2007-05/2008, «Από τη θεωρία στην πράξη» (60 ώρες), Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης, ενέργεια ΦΥΤΩΡΙΟ ΙΔΕΩΝ, Ηράκλειο.
Γ. 15-17/04/2005, «Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων τροφίμων στην Ελλάδα και οι προοπτικές συνεργασίας με τις χώρες διεύρυνσης της ΕΕ» (20 ώρες), Επιμελητήριο Ηρακλείου, πρόγραμμα ENLARGE, Ηράκλειο. 

** Συμμετοχή σε έργα:
Α. Έργο: ΕΠΕΑΕΚ, Τίτλος: «Πυθαγόρας Ι: Κεντρική δράση», Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε (75%) και ΥΠΕΠΘ (25%), Φορέας Υλοποίησης: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Επ. υπεύθυνος: Καθηγήτρια Μ. Κεντούρη, Απασχόληση: 01/01/2008-30/06/2008.
Β. Έργο: ENERGY REGIO - PRACTICAL TRAINING IN COMPANIES AND ORGANIZATIONS (PTC), Τίτλος: «Πρακτικές και τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κρήτη και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, της αποτίμησης και των προοπτικών ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και αλλαγής συμπεριφοράς», Χρηματοδότης: Ευρωπαϊκή Ένωση, Φορέας Υλοποίησης: Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, Επ. υπεύθυνος: Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τσαγκαράκης, Απασχόληση: 01/12/2006-31/05/2007.

** Παρουσίαση σε ημερίδες:
15/06/2007, Εισηγήτρια με τίτλο «Πρακτικές και Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον Ξενοδοχειακό Τομέα στην Κρήτη» στην ημερίδα με θέμα «Ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο», Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, Ηράκλειο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
----------------
Α. Γνώση και χρήση προγραμμάτων σε περιβάλλον Windows: Word, Excel, Access, PowerPoint, FrontPage.
Β. Στατιστικά πακέτα SPSS και E-VIEWS, μαθηματικό πακέτο Mathematica, λογιστικό πακέτο ERP, δικτυακή εφαρμογή Lime Survey.
Γ. Εφαρμογές Internet (πλοήγηση και αναζήτηση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρoμείο).


ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
---------------
Γλώσσα: Αγγλικά (Proficiency)
Ικανότητα Ανάγνωσης: Καλό
Ικανότητα Γραφής: Καλό
Ικανότητα Ομιλίας: Καλό
_________________________________________________________________________
Γλώσσα: Γερμανικά (Zertifikat)
Ικανότητα Ανάγνωσης: Βασικό
Ικανότητα Γραφής: Βασικό
Ικανότητα Ομιλίας: Βασικό
_________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-----------------
Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης