ΓΕΩΡΓΙΑ Γ. (0144)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ
 ---------------
 Ημερομηνίες (από - έως): 01/01/2009
 Όνομα και διεύθυνση εργοδότη: 
 Τύπος ή τομέας δραστηριότητας ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
 Κύριες δραστηριότητες και αρμοδιότητες: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

 Απασχόληση ή θέση που κατείχατε: ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
 _________________________________________________________________________

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
 ----------------------
 Ημερομηνίες (από - έως): 01/10/2004-27/11/2008
 Επωνυμία και είδος του οργανισμού που παρείχε την εκπαίδευση ή κατάρτιση: 
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
 Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες:
 Τίτλος του πιστοποιητικού ή διπλώματος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 _________________________________________________________________________

 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 -----------------


 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
 ----------------


 ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
 ---------------

 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 -----------------