Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - Β' Κύκλος

Σημειώσεις Β' Κύκλου Σεμιναρίου με θέμα "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα" που πραγματοποιήθηκε στις 12-14/06/2009, με Εισηγητή τον κ. Θωμά Δημήτριο.

DOWNLOAD