ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Λογιστών - Φοροτεχνικών διοργάνωσε σεμινάριο συνολικής διάρκειας 15 ωρών με θέμα: «Ελεγκτική» και εισηγητή τον κ. Αντωνακάκη Κώστα, Ορκωτό Ελεγκτή. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Αστόρια», αίθουσα «Μούσες», το Σάββατο 09/10 & την Κυριακή 10/10/2010.