Το ΟΕΕ – ΤΑΚ για τα Χημικά που θέλουν να απορρίψουν στη Μεσόγειο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ


Την παρακάτω επιστολή απέστειλε η διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Εξωτερικών κ. Βενιζέλο Ευάγγελο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αβραμόπουλο Δημήτρη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτη Ιωάννη και αφορούσε την απόρριψη χημικών στη Μεσόγειο.
Συγκεκριμένα η επιστολή ανέφερε τα παρακάτω:

Κύριοι,

Ενημερωθήκαμε πρόσφατα από δημοσιεύματα, για την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, να καταστραφούν με την μέθοδο της υδρόλυσης, περίπου 1300 τόνων χημικών όπλων που προέρχονται από τη Συρία, στη θάλασσα της Μεσογείου, χωρίς μάλιστα να υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση των κρατών και των πολιτών που ζουν στην ευρύτερη περιοχή. Από την καταστροφή των χημικών θα προκύψει μεγάλη ποσότητα τοξικών αποβλήτων, τα οποία θα ριχτούν στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Λιβύης.
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να συμμεριστείτε τις ανησυχίες μας σχετικά με την περιβαλλοντολογική απειλή για την θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου και ειδικότερα του Κρητικού και Λιβυκού πελάγους από τυχόν λανθασμένη απόρριψη ή ατύχημα κατά την καταστροφή τους. Οι συνέπειες θα είναι πολλαπλά καταστροφικές και μη αναστρέψιμες. Όπως αναφέρουν οι επιστήμονες τα χημικά αυτά δεν καταστρέφονται εντελώς με τη μέθοδο της υδρόλυσης, γεγονός το όποιο θα έχει επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς.
Η καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος με άμεσες συνέπειες στην αλιεία, τον τουρισμό και κατά συνέπεια την οικονομία των Μεσογειακών χωρών, είναι κίνδυνοι ορατοί με σοβαρό αντίκτυπο για όλους μας.
Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι αντίθετο σε κάθε ενέργεια η οποία έχει σκοπό την υποβάθμιση ή καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και δραστηριοποιόμαστε.
Ζητάμε άμεσα:
-    να σταματήσει κάθε ενέργεια απόρριψης των χημικών όπλων ή υποπροϊόντων επεξεργασίας τους στη Μεσόγειο
-    την ευθύνη και το κόστος καταστροφής να το αναλάβουν και επιβαρυνθούν εκείνοι οι οποίοι τα παρήγαγαν
-    η ελληνική κυβέρνηση να πάρει επίσημη θέση και να μη δεχτεί την ενέργεια αυτή στο όνομα της προστασίας της χωράς και των πολιτών της, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αλβανίας και Ιταλίας.