ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΛΗΨΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΓΟΡΩΝ

1.1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΡΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

BUSINESS PLAN - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ