Εργατικά

Συνοπτικός σχολιασμός των διαφοροποιήσεων που επέρχονται με τις νέες ρυθμίσεις στον τρόπο καταχώρησης των αλλαγών ή τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

ΛΗΨΗ

Άρθρο 55, παρ.1, του ν.4310/8.12.2014.

Από 8.12.2014 υποβάλλεται συμπληρωματικός ωραρίου άμεσα όταν τροποποιείται το ωράριο.

ΛΗΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

ΛΗΨΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Ανάλυση του τρόπου συμπλήρωσης του Εντύπου Ε11

ΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε11

Η Επιβολή διοικητικών κυρώσεων (με δεδομένη τη διάταξη του άρθρου 55 , του Ν.4310/2014, που κατήργησε την τήρηση του βιβλίου τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών και υιοθέτησε ξανά την τήρηση του βιβλίου υπερωριών) , επί μη επίδειξης του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας κατά τα οριζόμενα στην Υ.Α. 27397/122/19-8-2013, ισχύει από 24/3/2015

ΛΗΨΗ