Ανακοινώσεις
Οι ανακοινώσεις του ΟΕΕΤΑΚ διακρίνονται στις παρακάτω υποκατηγορίες:
  • Γενικές Ανακοινώσεις
  • Παρεμβάσεις
  • Δελτία τύπου ΟΕΕΤΑΚ
  • Λοιπά δελτία τύπου
Περισσότερες πληροφορίες για τις ανακοινώσεις του τμήματος θα βρείτε στο παρόν website, κατηγοριοποιημένες αντίστοιχα με τα παραπάνω.