ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΕΕ/ΤΑΚ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ

Συγκροτήθηκε σε σώμα, μετά τα οριστικά αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της 11ης Δεκεμβρίου 2016, η νέα Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Ανατολικής Κρήτης.
Αναλυτικά η σύνθεση της Διοίκησης έχει ως εξής :

1. Σισαμάκης Γιώργιος, Πρόεδρος

2. Αρακαδάκης  Γιώργος, Αντιπρόεδρος

3. Καρτέρης Σταύρος, Γενικός Γραμματέας

4. Κυπριωτάκη Μαρία, Οικονομικός Επόπτης

5. Μαυράκης Γιώργος, Μέλος

6. Μαυροματάκης Νίκος, Μέλος

7. Χατζηκωνσταντίνου Ιορδάνης, Μέλος