ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΕΕ/ΤΑΚ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΕΕ/ΤΑΚ

Το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ/ΤΑΚ) καταρτίζει πλάνο δράσης για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του. Προκειμένου να βοηθήσετε τη Διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ να διοργανώσει σεμινάρια και εκδηλώσεις που θα ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας παρακαλούμε αφιερώστε 5 λεπτά για να συμπληρώσετε και να υποβάλετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο.


Ερωτηματολόγιο ΟΕΕ/ΤΑΚ